تبلیغات
عکاسی - عکس

 

وضوح تصویر و نور صحیح دو شرط اصلی برای موفقیت در عکاسی در برداشتن عکس از نظر فنی است. در موقع گرفتن عکس ، اگر قلب و روح انسان در برابر موضوعی که انتخاب کرده است از احساس خالی باشد، حساس ترین فیلم ها هم نخواهد توانست کوچکترین خدمت و کمکی بکند زیرا عکس خوب با داشتن معنی و مفهوم و با برخورداری از محتوی و فُرم ، باید بتواند توجه ببیننده را جلب کند و مدتی معطوف خود نگهدارد. در مورد محتوی می توان گفت که هر چیز، هر قدر ساده و بی اهمیت هم که باشد، می تواند موضوعی برای عکسبرداری باشد. اساساً این سئله یکی از مزایای عکاسی است، زیرا به عکاسان کمک می کند تا آنچه را که عمولاً از نظر همگان دور می ماند و خود به خود توجهی برنمی انگیزد، ثبت و عرضه کنند.

از لحاظ فرم ، یعنی طرز قرار گرفتن خط ها، سطح ها، حجم ها، و شکل ها که در حقیقت هر تصویری از همین اجزاء تشکیل می گردد، از اصول و قواعد کمپوزیسیون (ترکیب بندی) می توان کمک گرفت. وقتی عکس خوبی را تماشا می کنید، بلافاصله نظرتان به موضوع آن جلب می شود، سپس مشاهده می کنید که عناصر تصویر به کمک طرح و شدت و ضعف رنگ ها، با موضوع اصلی ایجاد هم آهنگی کرده و هیچ چیزی نیست که توجه بیننده را از موضوع اصلی منحرف کرده و به سوی خود بکشاند. در نتیجه از مجموعه تصویر احساس توازن و تعادل می شود. به چنین عکسی می توان گفت که : خوب ترکیب یافته است.

از اصطلاح فتوژنیک (خوش عکس) در مورد انسان ها مطلعید. بد نیست بدانید که دیگر موضوع ها و شکل های طبیعت نیز می توانند فتوژنیک باشند یا فتوژنیک نباشند. از این رو در هر مورد لازم است در جستجوی موضوع های فتوژنیک بود و از این خاصیت مهم غفلت نکرد. وضع قانون و قاعده و طبقه بندی موضوع ها از این نقطه نظر بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد.

عمل عکاسی کاری است سهل و ساده، آنچه مشکل و با ارزش است بیان مطالب است به وسیله عکس. اهمیت عکس در «ارزش انسانی» کسی است که آن را پدید می آورد. همچنانکه انسان ها از « نوشتن و گفتن» برای بیان مطلب خود استفاده می کنند، عکس نیز وسیله ی بیانی دیگری است تا به کمک آن هر کس نسبت به کار و حرفه و تخصص و سرشت خود هرچه را مفید و مهم و جالب می داند یا احساس می کند، بیان نماید.
31 فروردین 88 | نظرات ()
Blog Skin