تبلیغات
عکاسی - عکس

بین این دو اصطلاح هیچ وجه مشترکی وجود ندارد :

عکس موفق .      تصویری است واضح و خوانا. این تمام تعریفی است که می توانیم بکنیم.هرکس با دوربین های خوب، که فراوان هستند، می تواند در تمام عکس هایی که می گیرد «موفق» باشد.

عکس خوب.      تصویری است که توجه ما را جلب می کند ، و با ما رابطه برقرار می سازد، چون یک لحظه ی مهم، یک حالت ناپایدار ، یک ژست پُرمعنی را ضبط کرده است، یا اینکه با وضعی خوش آیند، کسی منظره ای  و یا شکلی از طبیعت را به ما عرضه می دارد، و یا اینکه آنها را با دیدی تازه و غیر معمول ارائه می کند، و یا معلومات و اطلاعات تازه ای از جهان ناشناخته برای ما می آورد. ارائه کردن، اطلاع دادن، آموختن، به یاد آوردن و مجسّم ساختن برخی از ویژگی های یک عکس خوب است.

v« نگاه تو مهم است نه آچه بدان می نگری »

vپس ابتدا باید دیدن را یاد گرفت .

vحیات متوقف نمی شود، وظیفه عکاس است که بهترین لحظات آن را به چنگ آورد.

v انتخاب نقطه ی دید ، عامل اساسی در عکاسی است.
31 فروردین 88 | نظرات ()
Blog Skin