تبلیغات
عکاسی - عکس

بیش از هر چیز بهتر است که مدل را به دقت مطالعه کنیم . در فشردن تکمه ی عکسبرداری  ابداً نباید عجله داشت.برعکس، او را باید به حرف زدن، تکان خوردن ، و زنده بودن وادار کرد.به این ترتیب است که بهترین و طبیعی ترین حالات وی کشف می شود که در یکی تفکر ، در دیگری لبخند و در سومی اندوه می تواند باشد.

چرخیدن به دور مدل ، برای یافتن بهترین نقطه ی دید ، جایی که معایب او به نظر نرسد و مزایایش ارزش بیشتری پیدا کند، از ضروریات است. اغلب چهره ها طرف خوب و طرف بد دارند. بعضیها صاحب نیمرخ جالب و بعضی دیگر فاقد آن هستند. یکی دارای چانه چاق و غبغب است(سر را به پایین نیاورد) و دیگری صاحب بینی بزرگ و عقابی است (عکس نیمرخ گرفته نشود) این چند نکته و اشاره ی سریع به آنها ، از آغاز، سختی کار عکاسی پُرتره را نمایان می کند. زیبایی عکس هنرپیشگان و مخصوصاً مدل ها و مانکن ها بیشتر مدیون آگاهی آنها از چگونگی قرار گرفتن در برابر دوربین است که به این ترتیب کمک زیادی برای یافتن بهترین نقطه ی دید به عکاس می کند.

اگر پرتره های خانوادگی غیرقابل اجتناب را کنار بگذاریم، آماتورها معمولاً می توانند مدل های خود را در کمال آزادی انتخاب کنند. آنها می توانند کار خود را به گرفتن عکس از مدل هایی که به علت زیبایی خاص و کاراکتر چهره جلب نظر کرده اند محدود کنند. اما یک پرترتیست حرفه ای بی آنکه امکان رد کردن مراجعان را داشته باشد، باید شاهد هجوم قیافه های گوناگون به کارگاهش باشد. آنها خواه فتوژنیک باشند، خواه از این نعمت نصیبی نبرده باشند، وی مجبور به گرفتن عکس است. علاوه بر این، باید عکسی تحویلشان بدهد که با تصوری که از وجاهت خود دارند مطابقت داشته باشند. حتی لازم است در این پرتره به آنها تملّق بگوید و آنها را مدح کند.
31 فروردین 88 | نظرات ()
Blog Skin