تبلیغات
عکاسی - عکس

 

·        یك عكاس خوب در هوای بد شناخته می شود.

·        بهترین دوربین آن است كه در پشت آن بهترین عكاس قرار دارد.

·        یك عكاس خوب مانند یك مهندس اندازه گیری می كند، مانند یك فیلسوف فكر می كند و دنیا را مانند یك شاعر می بیند.

·        بهترین عكس آن است كه هنوز آنرا نگرفته اید.

·        عكاسی و صداقت دست در دست یكدیگر كار می كنند.

·        عكاسی از آنجایی كه هنر و تكنولوژی با هم تقاطع دارند آغاز می شوند.

·        با عكاسی كسی چیزی نمی گویند بلكه شخصی  آنچه را باید گفته شود به نمایش می دهد.

·        اگر شما عكاس ماهری باشید حتی از گرد و غباری كه روی لنز نشسته است برای گرفتن عكس بهتر كمك می گیرید.

·        از اساتید عكاسی پیروی كنید تا زمانیكه خودتان یكی از آن اساتید شوید.

·        ابتدا یك گل را بشناسید سپس از آن عكس بگیرید.

·        دوربین را برای مدت طولانی كنار نگذارید این برای هر دوی شما (عكاس و دوربین) مضر است.

·        یك دوربین پیشرفته لزوماً عكسهای عالی نمی گیرد.

·        بسیاری از عكاسان بیشتر نگران وضوح ظاهری عكس هستند تا مفهوم آن.

·        درباره عكاس با دوربینش قضاوت نكنید بلكه با عكسهایش در مورد او قضاوت كنید.

·        شما عكاس خوبی می شوید اگر بدانید كه چه چیزی سبب می شود شما عكاس بدی باشید.

·        خوب است كه نسبت به فیلمی كه استفاده می كنید حساس باشید.

·        یك عكاس خوب سوژه عكاسی را حتی از پشت یك مه غلیظ توصیف می كند.

·        دوربین های اتوماتیك لزوماً عكسهای زیبایی نمی گیرند آنها فقط متخصص فنی خوبی هستند نه یك هنرمند خوب.
11 شهریور 88 | نظرات ()
Blog Skin