تبلیغات
عکاسی - عکس

میدان وضوح منطقه ای است که در پس و پیش فاصله ی تنظیم شده وجود دارد. بهتر است قبلاض توضیحی در مورد مفهوم وضوح بدهیم : یک تصویر وقتی واضح است که نقطه های آن حقیقتاً به شکل « نقطه»  در آمده باشد. و زمانی ناواضح است که نقطه ها در میان لکه های کوچک کم و بیش گسترده ای  غوطه ور باشند. این لکه ها را دایره های ابهام می نامند.

در حقیقت درجات مختلف وضوح به میران توقعات بستگی دارد. یک فیلم کوچک که باید در حد قابل توجهی بزرگ شود لازم است از وضوح مطلق برخوردار باشد : مانند وضوح 30/1 میلیمتر ، یعنی که قطر دایره ی ابهام در آن نباید از 30/100 میلیمتر تجاوز نکند. برای فیلم های بزرگتر وضوح 20/1 یا حتی 10/1 نیز ممکن است قابل قبول باشد .

وضوح تصویر به عوامل گوناگونی بستگی دارد :

از قبیل کییفیت عدسی ، بستگی یا گشادی دیافراگم ، و مخصوصاً دقتی که در انتخاب فاصله ی تنظیم به عمل می آید.

عمق میدان وضوح به چند عامل بستگی دارد :

1-دیافراگم .               که هر چه بسته تر باشد بر عمق میدان افزوده می شود و هرچه بازتر باشد عمق میدانن وضوح کاهش می یابد.  وقتی از شخصی عکس می گیریم که پشتسرش  چیزهای گوناگونی وجود دارد که موجب جلب توجه و مزاحمت  است، کافی است عدسی را دقیقاً روی آن شخص تنظیم کنیم و دیافراگم را در امکان باز نماییم. در این حال محوی زمینه سبب بهتر دیده شدن موضوع اثلی عکس خواهد شد .

2- فاصله دوربین تا موضوع .          که هر چه بیشتر باشد عمق میدان وضوح نیز بیشتر خواهد بود.

3-فاصله ی کانونی عدسی .          که با عمق میدان وضوح نسبت معکوس دارد، به این  معنی که هر چه فاصله ی کانونی عدسی کوتاهتر باشد عمق میدان وضوح بیشتر خواهد بود.
11 شهریور 88 | نظرات ()
Blog Skin